Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không còn đóng; không còn vật cản, không còn chướng ngại vật; đã được