Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không nhấp nháy, không chớp mắt
    ổn định; thản nhiên, không bị kích động, không lúng túng, không bối rối