Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unblemished /,ʌn'blemi∫t/  

  • Tính từ
    không có vết nhơ
    an unblemished reputation
    thanh danh không chút vết nhơ