Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unacquainted /'ʌnə'kweintid/  

 • Tính từ
  không biết
  unacquainted with something
  không biết việc gì
  không quen biết
  unacquainted with someone
  không quen biết ai