Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống hình chữ V, ống xi-phông