Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

typically /'tipikli/  

 • Phó từ
  [một cách] điển hình
  he is typically America
  ông ta là một người Mỹ điển hình
  [một cách] đặc trưng
  typically, she had forgotten her keys again
  lại quên chìa khóa, thật là tật đặc trưng của cô ta