Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

two-a-penny /,tu:ə'peni/  

  • Tính từ
    dễ kiếm, rẻ tiền
    qualified staff are two-a-penny at the moment
    lúc này nhân viên có năng lực dễ kiếm thôi