Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ áo cổ chui và áo len dài tay (của nữ)