Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) cô sen, người hầu gái (vừa giúp nấu ăn, vừa làm việc vặt trong nhà)