Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutelage /'tju:tilidʒ/  /'tu:tilidʒ/

 • Danh từ
  sự giám hộ; thời gian giám hộ
  a child in tutelage
  đứa trẻ được giám hộ
  sự dạy dỗ, sự kèm cặp
  under the tutelage of a master craftsman
  dưới sự kèm cặp của một thợ thủ công bậc thầy