Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turbidity /tɜ:'biditi/  

  • Danh từ
    sự đục (chất lỏng)
    sự lộn xộn