Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm cho sưng lên
    Nội động từ
    sưng lên