Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Ô-xtrây-li-a, khẩu ngữ)
  thức ăn
  he packed his lunch in his tucker bag
  nó gói bữa ăn trưa vào trong túi đựng thức ăn
  one's best bid and tucker
  xem best
  Động từ
  tucker somebody out
  làm ai mệt rã rời, làm ai kiệt sức