Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được lắp trên xe tải, được lắp trên toa xe hàng, được lắp trên ô tô tải