Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (kỹ thuật) không hỏng hóc, không trục trặc, không sự cố (như) trouble-proof