Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  chạy nước kiệu (ngựa, người cưỡi ngựa)
  chạy lóc cóc, chạy lon ton
  đứa bé đang chạy lon ton cạnh bố mẹ
  (khẩu ngữ) đi túc tắc
  tớ chỉ đi túc tắc loanh quanh ra quán rượu
  trot something out
  (khẩu ngữ, xấu)
  đưa ra những luận điệu đã quá quen thuộc
  anh ta luôn luôn đưa ra những lời tạ lỗi cũ rích vì đến chậm vốn rất quen thuộc của anh ta
  Danh từ
  nước kiệu (ngựa)
  the trots
  (số nhiều) (tiếng lóng)
  bệnh ỉa chảy, bệnh tiêu chảy
  on the trot
  (khẩu ngữ)
  cái này sau cái kia
  for eight hours on the trot
  suốt tám tiếng đồng hồ hết việc này đến việc khác
  bận rộn luôn tay
  I've been on the trot all day
  tôi bận rộn suốt ngày

  * Các từ tương tự:
  Trot, troth, trotline, Trotskyism, Trotskyist, trotskyite, trotter, trotting, trotyl