Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trigger-happy /'trigəhæpi/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    sẵn sàng nhả đạn (dù chỉ bị khiêu khích nhẹ)