Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trigger-finger /'trigə,fiɳgə/  

  • Danh từ
    ngón tay bóp cò (ngón trỏ tay phải)