Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trendiness /'trendinis/  

  • Danh từ
    tính thời thượng