Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự run, sự rung nhẹ
  there was a tremor in her voice
  giọng nói của cô hơi run
  an earth tremor
  sự rung của mặt đất (khi có động đất nhẹ)
  sự rùng mình
  rùng mình vì sợ