Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treatable /'tri:təbl/  

  • Tính từ
    điều trị được, chữa được
    a treatable cancer
    một ca ung thư chữa được