Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

travesty /'trævəsti/  

 • Động từ
  trá hình; nhại chơi
  nhại văn phong của ai
  Danh từ
  sự trá hình; sự nhại chơi
  the trial was a travesty of justice
  phiên toà là một trò hề trá hình công lý