Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi ngang qua, băng qua
  những người trượt tuyết trượt ngang qua các sườn dốc
  con đường băng qua một vùng núi non hoang dã
  Danh từ
  thanh ngang, đòn ngang
  sự vắt ngang (sang một con đường dễ leo hơn) (leo núi)