Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transport café /træn'spɔ:tkæfei/  

  • Danh từ
    quán ăn rẻ tiền cho tài xế xe tải đường dài