Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sao lại, chép lại
  (ngôn ngữ) phiên âm (bằng ký hiệu phiên âm)
  (âm nhạc) chuyển biên
  một khúc nhạc pi-a-nô chuyển biên cho đàn ghi-ta
  chuyển ghi âm
  buổi trình diễn nay chuyển ghi âm sang đĩa compact

  * Các từ tương tự:
  transcriber