Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thình thịch bước đi
  ta cô có thể nghe tiếng chân ông lão bước thình thịch ở tầng trên
  lê bước
  lê bước qua các đường phố tìm việc làm
  Danh từ
  kẻ lang thang
  (thường số ít) chuyến đi bộ dài
  tiếng bước chân nặng nề
  (cách viết khác tramp steamer) tàu thuỷ chở hàng không theo lộ trình nhất định
  (Mỹ, xấu, cũ) người đàn bà dâm đãng

  * Các từ tương tự:
  tramper, trample, trampler, trampoline, trampoliner, trampolining, trampolinist