Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicant /'tɔksikənt/  

  • Tính từ
    độc
    Danh từ
    chất độc