Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

townsman /'taʊnzmən/  

  • Danh từ
    (số nhiều townsmen)
    người thành thị