Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xe ô tô du lịch; máy bay du lịch
    (như) tourist