Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-line /'tʌt∫lain/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    đường biên (sân bóng đá)