Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) điều vô nghĩa, điều phi lý; chuyện ngớ ngẩn dại dột