Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh mì lát nướng
  two slices of buttered toast
  hai lát bánh mì nướng phết bơ
  have somebody on toast
  (khẩu ngữ)
  hoàn toàn định đoạt số phận của ai
  warm as toast
  xem warm
  Động từ
  nướng
  bánh mì kẹp nướng
  hơ mình (chân) trước bếp lửa
  Động từ
  nâng cốc chúc mừng
  toast the bride and groom
  nâng cốc chúc mừng cô dâu chú rể
  Danh từ
  sự nâng cốc chúc mừng
  reply (respondto the toast
  đáp lại lời nâng cốc chúc mừng
  người được nâng cốc chúc mừng
  là người được tất cả hàng xóm nâng cốc chúc mừng

  * Các từ tương tự:
  toast rack, toaster, toasting, toasting-fork, toasting-iron, toastmaster