Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toad-eater /'toud,i:tə/  

  • Danh từ
    kẻ bợ đỡ
    kẻ ăn bám