Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tithable /'taiðəbl/  

  • Tính từ
    phải đóng thuế thập phân