Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • số ít
    câu đố
    vấn đề hóc búa; nan giải