Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đình trệ, sự tắc nghẽn
  a traffic tie-up
  sự tắc nghẽn giao thông
  tie-up with (somebody, something)
  sự liên kết