Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phát ra từ cổ họng
  a throaty laugh
  tiếng cười từ trong cổ họng
  khàn khàn
  a throaty cough
  tiếng ho khàn khàn