Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throatiness /'θroutinis/  

  • Danh từ
    sự khàn khàn