Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự rộn ràng, sự rạo rực, sự hồi hộp
  a thrill of joy
  sự vui sướng rộn ràng
  the thrills and spills
  sự hồi hộp căng thẳng (khi xem một môn thể thao nguy hiểm)
  Động từ
  (dùng chủ yếu ở dạng bị động)
  làm rộn ràng, làm rạo rực, làm hồi hộp
  bộ phim làm khán giả hồi hộp
  tôi rạo rực trước sắc đẹp của nàng
  (with something) cảm thấy rộn ràng, cảm thấy rạo rực hồi hộp
  a film to make you thrill with excitement
  bộ phim làm anh rạo rực vì kích thích
  [be] thrilled to bits
  (khẩu ngữ) sướng rơn lên
  những món quà đã làm cho bọn trẻ sướng rơn lên

  * Các từ tương tự:
  thriller, thrilling