Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thrasher /'θræʃə/  

  • Danh từ
    máy đập lúa
    (động vật học) cá mập
    (động vật học) chim hoạ mi đỏ (ở châu Mỹ)