Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thingumbob /'θiɳəmi/  

  • Danh từ
    (thông tục) cái, thứ, vật (dùng để chỉ cái gì người ta chợt quên đi hoặc không biết gọi tên thế nào)
    chiếc đồng hồ của tôi có một cái gì nho nhỏ chỉ giờ