Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thickness /'θiknis/  

 • Danh từ
  bề dày; độ dày
  cm in thickness; thickness of 4 cm
  [có bề] dày 4 cm
  lớp
  a thickness of cotton wool and two thickness of felt
  một lớp bông sợi và hai nỉ