Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều trị, liệu pháp
  radio therapy
  liệu pháp X quang
  lý liệu pháp
  liệu pháp tâm lý