Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  từ đấy, từ chỗ ấy
  họ đi xe lửa đến bờ biển rồi từ đấy đi tàu sang Mỹ
  (hiếm) vì thế, cho nên
  vì hắn giữ im lặng cho nên phải chăng ta có thể suy ra là hắn có một điều gì bí mật có tội không nhỉ?

  * Các từ tương tự:
  thenceforth, thenceforward