Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trận đấu liên vùng (đấu criket, bóng bầu dục)