Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terminus /'tɜ:minəs/  

  • Danh từ
    (số nhiều termini hoặc terminuses)
    ga cuối
    trạm cuối (của tuyến xe buýt)