Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thịt thăn (phần giữa mềm nhất của miếng thịt lưng bò, lợn)