Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thủ quỹ (ở ngân hàng)
    người kiểm phiếu (ở hạ nghị viện)
    (trong từ ghép) người kể
    người hay kể chuyện