Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng cho con nít cắn trong thời gian mọc răng (chẳng hạn núm vú cao su)