Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lảo đảo, loạng choạng
    người say rượu loạng choạng trên mép vỉa hè
    cô ta đi loạng choạng với đôi giày gót rất cao
    chao đảo trên bờ tai hoạ